Τα ιατρεία μας
Αθήνα: +30 210 77 17 726
Τρίπολη: +30 2710 23 27 78

Αντιμετώπιση επανειλλημένων αποτυχημένων προσπαθειών

Αντιμετώπιση επανειλλημένων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης

Το πιό σημαντικο πρόβλημα που παρατηρούμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι τα ζευγάρια που έχουν πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Οι πολλές αποτυχίες πέραν του αναπόφευκτου οικονομικού κόστους έχουν και επίπτωση στην ψυχολογία του ζευγαριου.

Μπορούμε να κατατάξουμε τα ζευγάρια με πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σε τρείς κύριες κατηγορίες:

 Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, οι οποίες παράγουν ικανοποιητικό αριθμό ωαρίων με την ορμονοθεραπεια.

 Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν γυναίκες νεαρής ηλικίας, που δεν παράγουν αρκετά ωάρια, έχουν δηλαδή φτωχή ανταπόκριση στα φάρμακα.

 Τέλος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, οι οποίες είτε παράγουν λίγα ωάρια, είτε όχι αλλά βασικό πρόβλημα είναι η ποιότητα των ωαρίων.

Εκτός φυσικά από τον γυναικείο παράγοντα υπάρχει και ο ανδρικός παράγοντας και η ποιότητα του σπέρματος παίζει και αυτή ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της εγκυμοσύνης.
Ποιές είναι οι εξετάσεις που θα πρέπει να γίνουν;

Οι εξετάσεις που συστήνω σε ζευγάρια με πολλές αποτυχημένες προσπάθειες είναι οι κάτωθι, εάν δεν έχουν ήδη γίνει:

 Καρυότυπος

 Θρομβοφιλικός Έλεγχος

 Ανοσολογικός Έλεγχος

 FISH στο σπέρμα και Απόπτωση DNA

 Υστεροσκόπηση

 Τest Εμβρυομεταφοράς για να ελέγξουμε πόσο εύκολα περνάει ο καθετήρας εμβρυομεταφοράς τον τράχηλο της μήτρας

 Ορμονικοί Προσδιορισμοί


Ποιά είναι η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση;

Εάν βρεθεί κάποιο πρόβλημα στις εξετάσεις τότε η αντιμετώπιση είναι αιτιολογική, για παράδειγμα εάν υπάρχει θρομβοφιλία τότε η γυναίκα λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή. Εάν κατά την υστεροσκόπηση βρεθεί πολύποδας ή συμφύσεις στην μήτρα τότε αντιμετωπίζονται κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Πιο εξειδικευμενα για την πρώτη κατηγορία γυναικών με καλή ανταπόκριση στην ορμονοθεραπεία αφού έχουμε αποκλίσει τον ανδρικό παράγοντα σαν αίτιο αποτυχίας η προεμφυτευτική διάγνωση, δηλαδή η βιοψία στα έμβρυα πρίν τα τοποθετήσουμε στην μήτρα έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Επίσης μπορούμε να δοκιμάσουμε εμβρυομεταφορά στο επίπεδο της βλαστοκύστης.

Για την δεύτερη κατηγορία γυναικών που είναι νέες με φτωχή ανταπόκριση στην ορμονοθεραπεία μπορούμε να δοκιμάσουμε αλλαγή πρωτοκόλλου και αλλαγή φαρμάκων.

Ακόμη μπορούμε να κάνουμε φυσικό κύκλο, δηλαδή εξωσωματική χωρίς φάρμακα.

Τέλος για τις γυναίκες που είναι άνω των 40 ετών και ήδη έχουν πάνω από τρείς αποτυχημένες προσπάθειες και στις οποίες γνωρίζουμε ότι έχουν χαμηλή ποιότητα ωαριών λόγω ηλικίας, η λύση με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας είναι η δωρεά ωαρίων απο νέες γυναίκες.

Γενικά στην επιτυχία μιας προσπάθειας σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή διερεύνηση και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Copyright © 2017 Παναγιώτης Καλιαντζής | Designed & Developed by happyad