Τα ιατρεία μας
Αθήνα: +30 210 77 17 726
Τρίπολη: +30 2710 23 27 78

Δωρεά Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων είναι μία μέθοδος με την οποία πολλά ζευγάρια έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις κάτωθι περιπτώσεις:

  πρόωρη εμμηνόπαυση
  γυναίκες με στειρότητα λόγω καρκίνου
  ύπαρξη γενετικών διαταραχών
  προχωρημένη ηλικία
  πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή φτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών
στην ορμονοθεραπεία

Τα ποσοστά επιτυχίας στην δωρεά ωαρίων είναι υψηλά (40-50%) και σημαντικό ρολό παίζει ο σωστός συντονισμός λήπτριας και δότριας καθώς και η καλή προετοιμασία του ενδομήτριου.

Όλες οι δότριες ωαρίων είναι κάτω από 35 ετών και υποβάλλονται στις κάτωθι εξετάσεις:

  Ομάδα αίματος rhesus
  Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  Ηπατίτιδα B, C, HIV I+II
•  Μυκόπλασμα, χλαμύδια, λιστέρια, σύφιλη, τοξόπλασμα και CMV
•  Καρυότυπος και κυστική ίνωση

Στην δωρεά ωαρίων η δότρια λαμβάνει ορμονοθεραπεία με σκοπό τη διέγερση των ωοθηκών ώστε να παράγει πολλά ωάρια. Ταυτόχρονα με την δότρια η λήπτρια λαμβάνει κατάλληλη αγωγή ώστε να προετοιμαστεί το ενδομήτριο να δεχθεί τα έμβρυα.

Όταν η διέγερση των ωοθηκών της δότριας φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο τότε γίνεται ωοληψία και στην συνεχεία η γονιμοποίηση των ωαρίων της δότριας με το σπέρμα του συζύγου. Μετά από δυο ή τρεις ημέρες γίνεται η εμβρυομεταφορά (η τοποθέτηση των εμβρύων στην μήτρα της λήπτριας) και σε περίπου 12 -13 ημέρες αργότερα γίνεται το τεστ κυήσεως.

Copyright © 2017 Παναγιώτης Καλιαντζής | Designed & Developed by happyad