Μικροβίωμα Ενδομητρίου

Lactobacillus spp

Μικροβίωμα Ενδομητρίου

Τι είναι το μικροβίωμα ενδομητρίου?

Με τον όρο μικροβίωμα ενδομητρίου εννούμε το σύνολο των μικροοργανισμών που συνθέτουν τη μικρονιακή χλωρίδα του ενδομητρίου της μήτρας.

Ποιές είναι οι ενδείξεις για να πραγματοποιηθεί μοριακή ανάλυση του μικροβιώματος ενδομητρίου στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας?

 -επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης στην εξωσωματική γονιμοποίηση

-επαναλαμβανόμενες βιοχημικές κυήσεις ή πρώιμες αποβολές

 

Ποιό θεωρείται φυσιολογικό προφίλ του μικροβιώματος ενδομητρίου?

Φυσιολογικό προφίλ μικροβιώματος ενδομητρίου θεωρείται όταν ο Lactobacillus spp είναι ο κυρίαρχος μικροοργανισμός και καταλαμβάνει το 90% του συνόλου του μικροβιακού φορτίου.

Ποιά είναι η καταλληλότερη εργαστηριακή μέθοδος για να αναλύσουμε το μικροβίωμα ενδομητρίου?

Η καταλληλότερη μέθοδος για να αναλύσουμε το μικροβίωμα ενδομητρίου είναι η Next Generation Sequencing (NGS),με αυτήν την μέθοδο επιτυγχάνεται η μοριακή ταυτοποίηση του συνόλου των μικροοργανισμών (παθογόνων και μη) που υπάρχουν στο ενδομήτριο ,του συνόλου δηλαδή του μικροβιώματος,ενω παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ποσοτικής προσέγγισης.    

 

Share with

Start typing and press Enter to search