Μπορουν άντρες με αζωοσπερμία να αποκτήσουν παιδί;

αζωοσπερμία

Μπορουν άντρες με αζωοσπερμία να αποκτήσουν παιδί;

Τι είναι η αζωοσπερμία?

Με τον όρο αζωοσπερμία εννοούμε την παντελή έλλειψη σπερματοζωαρίων .Συνήθως διαπιστώνεται σε εξέταση σπερμοδιαγράμματος σε άντρες που ελέγχονται για υπογονιμότητα.

Στο παρελθόν, η αζωοσπερμία αντιμετωπιζόταν μόνο με δωρεά σπέρματος, αλλά πλέον οι άνδρες με αυτό το πρόβλημα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον δικό τους βιολογικό παιδί ή παιδιά με εξωσωματική γονιμοποίηση με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI).

Ποια είναι τα αίτια της αζωοσπερμίας;

Η αζωοσπερμία μπορεί να είναι αποφρακτικού τύπου ή να οφείλεται σε ορχική ανεπάρκεια ή άλλα αίτια.

Τα πιο συχνά αίτια αζωοσπερμίας είναι τα κάτωθι:

 • Χρωμοσωμιακές παθήσεις όπως σύνδρομο KLINEFELTER και άλλα
 • Υπογοναδικός υπογοναδοτροφισμός
 • Η κρυψορχία
 • Λοιμώξεις της αναπαραγωγικής οδού, όπως η επιδιδυμίτιδα ή η ουρηθρίτιδα.
 • Επιπλοκές ορισμένων ιογενών λοιμωδών νοσημάτων.
 • Τραυματισμοί στη βουβωνική χώρα.

Ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία για αντιμετώπιση καρκίνου

Η διάγνωση

Για τη διάγνωση της αζωοσπερμίας γίνεται αρχικά ένα σπερμοδιάγραμμα. Οι πιο πολλοί άντρες το ανακαλύπτουν στα πλαίσια διερεύνησης της υπογονιμότητας.

Εάν το πρώτο σπερμοδιάγραμμα δείξει αζωοσπερμία τότε το επαναλαμβάνουμε σε 15-20  ημέρες για επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Εάν υπάρξει επιβεβαίωση της αζωοσπερμίας τότε ο άνδρας θα πρέπει να κάνει τις κάτωθι εξετάσεις

 1. Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 2. Ορμονικός έλεγχος FSH,LH προλακτίνη, τεστοστερόνη
 3. Υπερηχογράφημα και triplex όρχεων

Ποιες είναι οι θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν άντρες με αζωοσπερμία?

Βιοψία Όρχεως (Μέθοδος TESE)

Από την στιγμή που θα διαπιστωθεί και θα επιβεβαιωθεί η αζωοσπερμία, ακολουθεί προσεκτική διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πιθανά αίτιά της. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συστήνεται βιοψία όρχεως.

Για όλες τις περιπτώσεις αζωοσπερμίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού) η βιοψία όρχεως παραμένει η παλαιότερη και η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σπερματοζωάρια ή όχι στους όρχεις.

Αν το ορχικό δείγμα που θα ληφθεί περιέχει έστω και ανώριμες μορφές σπερματοζωαρίων, αυτές μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να απομονωθούν, να καλλιεργηθούν με ειδικές τεχνικές για να ωριμάσουν και να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να γίνει εξωσωματική με μικρογονιμοποίηση.

Μικρογονιμοποίηση ICSI και Αζωοσπερμία

Η μικρογονιμοποίηση ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection), είναι μια τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης κατά την οποία εισάγεται ένα μόνο σπερματοζωάριο απευθείας στο ωάριο προκειμένου να γονιμοποιηθεί.

Η μικρογονιμοποίηση ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 1990 και αποτελεί μία πραγματικά αποτελεσματική θεραπεία επίτευξης εγκυμοσύνης σε υπογονιμότητα ανδρικού παράγοντα.

Ποια είναι τα βήματα της εξωσωματικής ταυτόχρονα με την βιοψία όρχεως?

Όταν το ζευγάρι αποφασίσει να προχωρήσει στην διαδικασία πρέπει να γίνουν τα κάτωθι βήματα:

 1. Πλήρης έλεγχος συζύγου – συντρόφου
 2. Επίσκεψη σε τράπεζα σπέρματος/ενημέρωση, και το ζευγάρι διαλέγει τον κατάλληλο δοτή σε περίπτωση που δεν βρεθεί σπέρμα στην βιοψία όρχεως
 3. Έναρξη πρωτόκολλου εξωσωματικής στην σύζυγο – σύντροφο με σκοπό την λήψη ικανοποιητικού αριθμού ωαρίων
 4. Την ημέρα της ωοληψίας γίνεται ταυτόχρονα η βιοψία όρχεως
 5. Εάν βρεθούν σπερματοζωάρια γίνεται γονιμοποίηση των ωαρίων με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης και την επομένη ημέρα γνωρίζουμε τον αριθμό των εμβρύων που έχουν γονιμοποιηθεί

Εάν δε βρεθούν σπερματοζωάρια έχουμε 2 επιλογές:

α) Γονιμοποίηση των ωαρίων με σπέρμα δοτή

β) Εάν το ζευγάρι δεν θέλει στην παρούσα στιγμή σπέρμα δοτή, καταψύχουμε τα ωάρια.

Share with

Start typing and press Enter to search