Λαπαροσκόπηση

Ο Δρ Καλιαντζής έχει τεράστια εμπειρία και έχει πραγματοποιήσει ανω των 1000 λαπαρασκοπικών επεμβάσεων περιλαμβανομένων:

  • Κύστεις ωοθηκών
  • Αφαίρεση εστιών και κύστεων ενδομητρίωσης
  • Αφαίρεση ινομυωμάτων
  • Λαπαροσκοπική υστερεκτομή
  • Λύση συμφύσεων
  • Οvarian drilling

Η Λαπαροσκόπηση είναι μια επεμβατική μέθοδος που πραγματοποιείται με την εισαγωγή ενός ειδικού τηλεσκοπίου (λαπαροσκόπιο) μέσα στην κοιλιακή χώρα επιτρέποντας να διαγνώσουμε και να επιλύσουμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως συμφήσεις, ενδομητρίωση, ανωμαλίες μήτρας, κύστεις ωοθηκών, εξωμήτριος κύηση και άλλες.

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην διερεύνηση της υπογονιμότητας. Μπορούμε να ελέγξουμε την διαβατότητα των σαλπιγγών, την παρουσία ή όχι συμφύσεων καθώς και την ύπαρξη υδροσάλπιγγας. Επίσης μπορούμε να δούμε εάν υπάρχει ενδομητρίωση, κύστεις ωοθηκών, ανωμαλίες μήτρας όπως δίκερως ή διδελφυς και περιτοναϊκές συμφύσεις.

Επεμβατική Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκοπικά μπορούμε να επέμβουμε σε πάρα πολλές παθήσεις όπως κύστες ωοθηκών, περιτοναϊκές συμφύσεις, εξωμήτριος σαλπιγγική κύηση και άλλες. Η επέμβαση γίνεται μέσω μικρών τομών μεγέθους 0.5 έως 1 εκατοστό που γίνονται στην κοιλιά και μέσω των οποίων εισάγουμε χειρουργικά εργαλεία. Η διαφορά με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις εγγυάται στην πολύ μικρή διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο – στην λαπαροσκοπική χειρουργική ο ασθενής νοσηλεύεται μόνο μια ημέρα ενώ στο ανοικτό χειρουργείο 4 έως 5 στην ταχύτερη αποθεραπεία, στην αποφυγή μετεγχειρητικών συμφύσεων και στο αισθητικό αποτέλεσμα.


Δείτε χαρακτηριστικά video απο χειρουργεία που έχουμε εμείς πραγματοποιήσει:

Start typing and press Enter to search