Αύξηση των Ποσοστών Επιτυχίας στην Εξωσωματική με Assisted Hatching

Αύξηση των Ποσοστών Επιτυχίας στην Εξωσωματική με Assisted Hatching:

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching) είναι μια τεχνική την οποία εφαρμόζουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητες εμφύτευσης του εμβρύου στην μήτρα.


Γύρω από το έμβρυο υπάρχει η διαφανή ζώνη η οποία το περιβάλλει τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξης τους ορισμένες περιπτώσεις η ζώνη αυτή μπορεί να είναι πιο παχιά και πιο σκληρή (σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας) με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έμβρυο να εμφυτευτεί στην μήτρα. Δημιουργώντας μια οπή με ειδικούς χειρισμούς στο εργαστήριο ( με laser )αυξάνουμε τις πιθανότητες προσκόλλησης του εμβρύου. Η τεχνική γίνεται λίγο πριν την εμβρυομεταφορά σε κάθε έμβρυο ξεχωριστά.


H μέθοδος αυτή βεβαία δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς ενδείξεις γιατί ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού του εμβρύου και πρέπει να υπάρχει συνεργασία και κοινή απόφαση με τον εμβρυολόγο.

Παναγιώτης Καλιαντζής
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Start typing and press Enter to search