Δωρεά Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων είναι μία μέθοδος με την οποία πολλά ζευγάρια έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί. Στην μέθοδο αυτή η γυναίκα δεν χρησιμοποιεί τα ωάρια της για λόγους που αναφέρονται πάρα κάτω αλλά δανείζεται τα ωάρια μιας άλλης γυναίκας ώστε αυτά να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συζύγου – συντρόφου της. Τα έμβρυα που θα δημιουργηθούν θα μεταφερθούν στην μήτρα της λήπτριας η οποία θα τα κυοφορήσει. Τα ποσοστά επιτυχίας στην δωρεά ωαρίων είναι πολύ υψηλά (έως 70%) και σημαντικό ρολό παίζει ο σωστός συντονισμός λήπτριας και δότριας καθώς και η καλή προετοιμασία του ενδομήτριου.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • πρόωρη εμμηνόπαυση
  • γυναίκες με στειρότητα λόγω καρκίνου
  • ύπαρξη γενετικών διαταραχών
  • προχωρημένη ηλικία
  • πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή φτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών στην ορμονοθεραπεία

Όλες οι δότριες ωαρίων είναι κάτω από 35 ετών και υποβάλλονται στις κάτωθι εξετάσεις:

  • Ομάδα αίματος rhesus
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • Ηπατίτιδα B, C, HIV I+II
  • Μυκόπλασμα, χλαμύδια, λιστέρια, σύφιλη, τοξόπλασμα και CMV
  • Καρυότυπος και κυστική ίνωση

Πώς γίνεται η Δωρεά Ωαρίων;

Στην δωρεά ωαρίων η δότρια λαμβάνει ορμονοθεραπεία με σκοπό τη διέγερση των ωοθηκών ώστε να παράγει πολλά ωάρια. Ταυτόχρονα με την δότρια η λήπτρια λαμβάνει κατάλληλη αγωγή ώστε να προετοιμαστεί το ενδομήτριο να δεχθεί τα έμβρυα.

Όταν η διέγερση των ωοθηκών της δότριας φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο τότε γίνεται ωοληψία και στην συνεχεία η γονιμοποίηση των ωαρίων της δότριας με το σπέρμα του συζύγου. Μετά από δυο ή τρεις ημέρες γίνεται η εμβρυομεταφορά (η τοποθέτηση των εμβρύων στην μήτρα της λήπτριας) και σε περίπου 12 -13 ημέρες αργότερα γίνεται το τεστ κυήσεως.

Start typing and press Enter to search