Η μέθοδος IMSI (ενδοκυτταρική εγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων) ειναι μια εξελιγμένη μέθοδος γονιμοποίησης των ωαρίων με το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου.
Mε αυτήν  την μέθοδο τα σπερματοζωάρια που θα χρησιμοποιηθούν γιά νά γονιμοποιήσουν τα ωάρια επιλέγονται με την βοηθεια ενός καινούργιου μικροσκοπίου που μας παρέχει πολυ μεγαλύτερη μεγέθυνση (περίπου 6000 φορες ) απο αυτή που μας δίνουν τα μικροσκόπια που χρησιμοπoιούνται για την γονιμοποίηση με την μεθοδο ICSI (περίπου 200 φορές).
Με αυτή την μέθοδο μπορούμε να επιλέξουμε τα καλύτερα μορφολογικά σπερματοζωάρια σε περιστατικά ανδρικής υπογονιμότητας με  κακής ποιότητας σπέρμα και με πολλές  ανώμαλες μορφές. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε περιστατικά επανειλλημένων αποβολών.

Έρευνες που έγιναν γιά  να συγκρίνουν τις μεθόδους ICSI και IMSI εδειξαν οτι ενω τα ποσοστά γονιμοποίησης είναι σχεδόν ιδια, στα περιστατικά που εφαρμόστηκε η μέθοδος IMSI υπήρξαν υψηλότερα ποσοστά κυήσεων και χαμηλότερα ποσοστά αποβολών.

Start typing and press Enter to search