Μικρογονιμοποιήση (ICSI)


Η μικρογονιμοποίηση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση κατά την οποία  ενίουμε (εισάγουμε) ένα  σπερματοζωάριο στο ωάριο.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται?

  • Σε ζευγάρια στα οποία το σπέρμα του συζύγου είναι χαμηλής ποιότητας (μικρός αριθμός, ελαττωμένη κινητικότητα, αυξημένος αριθμός ανώμαλων μορφών)
  • Σε ζευγάρια που δεν υπήρξε γονιμοποίηση η με πολύ φτωχά αποτελέσματα με την κλασσική εξωσωματική.
  • Σε ζευγάρια που ο άντρας πάσχει από αζωοσπερμία και λαμβάνουμε σπέρμα μετά από βιοψία όρχεως.
  • Σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ λίγα ωάρια για γονιμοποίηση (ένα -δυο).

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας με την μέθοδο ICSI?

Τα ποσοστά επιτυχίας με την μέθοδο αυτή είναι εφάμιλλα με την κλασσική εξωσωματική και πολλά ζευγάρια που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί απόκτησαν παιδί χάρις στο ICSI.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ενα βίντεο Μικρογονιμοποίησης (ICSI).

Start typing and press Enter to search