Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια

Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια

Οι θεραπείες των βλαστοκυττάρων και του PRP ανήκουν στον κλάδο της αναγεννητικής ιατρικής και στοχεύουν στην αποκατάσταση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη.

Το PRP (Platelet Rich Plasma) είναι ένα αυτόλογο παράγωγο το οποίο δημιουργείται από το αίμα, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία και αποτελείται από ανθρώπινα αιμοπετάλια.

Τα αιμοπετάλια περιέχουν αυξητικούς παράγοντες και  κρίσιμες πρωτεΐνες που απελευθερώνονται και συμβάλλουν στην επούλωση των πληγών. Έτσι, η συμπυκνωμένη συγκέντρωση αιμοπεταλίων που διαθέτει το προϊόν PRP, το καθιστά ικανό να επιταχύνει τη θεραπεία της βλάβης.

Κατά την παραγωγή του PRP, λαμβάνεται αίμα από την ασθενή, το οποίο στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση, προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των αιμοπεταλίων.

Με τον τρόπο αυτό, το προϊόν PRP διαθέτει τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση αιμοπεταλίων σε σχέση με το φυσιολογικό. Στο τελικό στάδιο, το ενισχυμένο πλάσμα εγχέεται στην πάσχουσα περιοχή. Αντίστοιχα, τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από το λιπώδη ιστό και χορηγούνται στο ανθρώπινο σώμα προκειμένου να αναπληρώσουν παθολογικούς ιστούς.

Η χρήση του PRP και των βλαστοκυττάρων στην υπογονιμότητα

Οι επαναστατικές μέθοδοι θεραπείας PRP και βλαστοκυττάρων χρησιμοποιούνται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με σκοπό την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας.

Η έγχυση των αιμοπεταλίων στην πάσχουσα περιοχή έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση των πρωτεϊνών και κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων.

Η γυναικεία υπογονιμότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακή ποιότητα των ωαρίων καθώς και στο λεπτό ενδομήτριο. Με τις παραπάνω μεθόδους επιτυγχάνεται αναζωογόνηση των ωοθηκών και αναγέννηση του ενδομητρίου, παρέχοντας έτσι μια αποτελεσματική λύση στην υπογονιμότητα. Η μέθοδος αυτή είναι ασφαλής καθώς χρησιμοποιείται αυτόλογο δείγμα αίματος.

Θεραπεία αναζωογόνησης των ωοθηκών

Προβλήματα όπως η χαμηλή ωοθηκική λειτουργία ή η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή της μεθόδου PRP και των βλαστοκυττάρων.

Η διαδικασία της αναζωογόνησης των ωοθηκών στοχεύει στη μετατροπή των υπαρχόντων βλαστοκυττάρων σε ωοκύτταρα. Κατά τη θεραπεία αυτή, χορηγείται ενδοωοθηκικά ένας συνδυασμός του πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος και των βλαστοκυττάρων, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ωοθυλακίων αλλά και των ώριμων ωαρίων.

Η θεραπεία αναζωογόνησης ωοθηκών συστήνεται κυρίως σε γυναίκες με χαμηλή αποθήκη ωαρίων, με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια αλλά και σε γυναίκες κατά την προεμμηνοπαυσιακή φάση.

Θεραπεία πάχυνσης του ενδομητρίου

Η ποιότητα του ενδομητρίου είναι καθοριστικής σημασίας στη διαδικασία της σύλληψης και στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Το λεπτό ενδομήτριο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την ενδομήτρια έγχυση PRP.

Η θεραπεία αυτή εξασφαλίζει την επιτυχή πάχυνση του ενδομητρίου και κατά συνέπεια την ασφαλή εμφύτευση του εμβρύου και την ομαλή εξέλιξη της κύησης. Πρόκειται για μια νέα τακτική πάχυνσης του ενδομητρίου η οποία είναι απλή, αποτελεσματική και δεν απαιτεί νάρκωση.

Start typing and press Enter to search