Σπερματέγχυση

Σπερματέγχυση

Είναι μία μέθοδος η οποία είναι ανώδυνη οικονομική και η γυναίκα δεν λαμβάνει ορμόνες ή λαμβάνει σε μικρή δόση. Μπορεί να επαναληφθεί άμεσα σε περίπτωση αποτυχίας και με σωστή επιλογή περιστατικών έχει αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας.

Σαν μέθοδος εφαρμόζεται στις κάτωθι περιπτώσεις υπογονιμότητας:

  • Ιδιοπαθής (ανεξήγητη υπογονιμότητα)
  • Ανωοθυλακιορηξία
  • Μέτρια ολιγοασθενοσπερμία
  • Υπογονιμότητα που οφείλεται στον τραχηλικό παράγοντα
  • Ελαφριού βαθμού ενδομητρίωση

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Εάν η γυναίκα κάνει ωορηξία απο μόνη της τότε μπορεί να γίνει χωρίς φάρμακα. Στην περίπτωση που η γυναίκα πάσχει από ανωοθυλακιορηξία τότε χορηγούμε είτε κλομιφαίνη από το στόμα είτε γοναδοτροφίνες υπό την μορφή ενέσεων. Στην συνέχεια παρακολουθούμε υπερηχογραφικά την ανάπτυξη των ωοθυλάκιων ώστε η σπερματέγχυση να συμπέσει με την ωορρηξία.

Ο σύζυγος την ημέρα που πρόκειται να γίνει η σπερματέγχυση δίνει σπέρμα με αποχή 3-4 ημερών. Στην συνέχεια γίνεται επεξεργασία του σπέρματος στο εργαστήριο η οποία διαρκεί περίπου 60 λεπτά. Μετά εισάγουμε το επεξεργασμένο σπέρμα με έναν ειδικό καθετήρα στην μήτρα και η γυναίκα παραμένει ξαπλωμένη για είκοσι λεπτά.

Τα ποσοστά επιτυχίας διεθνώς κυμαίνονται μεταξύ 15-20%. Παρατηρούμε μεγαλύτερα ποσοστά όταν χορηγούμε στις γυναίκες κλομιφαίνη ή γοναδοτροφίνες.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να γίνεται σπερματέγχυση;

  • Απόφραξη σαλπίγγων
  • Ωοθηκική ανεπάρκεια
  • Σοβαρή ολιγοασθενοσπερμία
  • Σοβαρού βαθμού ενδομητρίωση

Η σπερματέγχυση (έκχυση επεξεργασμένου σπέρματος στην μήτρα) είναι μία παλιά μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην δεκαετία του 1940.

Start typing and press Enter to search