Ινομυώματα

Τι είναι τα ινομυώματα;

Τα ινομυώματα (αλλιώς αναφέρονται σαν μυώματα η λειομυώματα) είναι καλοήθεις όγκοι της μήτρας και παρατηρούνται περίπου στο 40% του γυναικείου πληθυσμού. Αφορούν γυναίκες ηλικίας από 25 έως 55 ετών και είναι οι πιο συνηθισμένοι όγκοι των γεννητικών οργάνων.

Πως δημιουργούνται τα ινομυώματα;

Η κληρονομικότητα καθώς και η αυξημένη ποσότητα οιστρογόνων παίζει ρόλο στην εμφάνιση των ινομυωμάτων.

Πως γίνεται η διάγνωση τους;

Η διάγνωση των ινομυωμάτων γίνεται με το διακολπικό υπερηχογράφημα εiτε λόγω συμπτωμάτων (αιμορραγία, πόνος) είτε πιο συχνά κατά την διάρκεια του γυναικολογικού check up.

Τι συμπτώματα προκαλούν τα ινομυώματα;

Τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα εάν είναι μικρά σε μέγεθος δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα. Ανάλογα με την θέση τους και το μέγεθος τους μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία, αίσθημα βάρους και πίεσης, υπογονιμότητα κ.ά.

Πως επηρεάζουν τα ινομυώματα, την γονιμότητα της γυναίκας;

Ανάλογα με τη θέση τους διακρίνονται σε υποορογόνια, ενδοτοιχωματικά, υποβλεννογόνια και ενδοσυνδεσμικά. Τα υποορογόνια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον ορογόνο που είναι το εξωτερικό τοίχωμα της μήτρας.

Συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα εκτός εάν είναι πολύ μεγάλα άνω των 4 εκατοστών. Τα ενδοτοιχωματικά βρίσκονται μέσα στον μυϊκό τοίχωμα της μήτρας. Εάν μεγαλώσουν προς την μητρική κοιλότητα τότε μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.

Τα υποβλεννογόνια ινομυώματα είναι αυτά που βρίσκονται κάτω από το ενδομήτριο και προεξέχουν στην μητρική κοιλότητα. Μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγίες και υπογονιμότητα. Η διάγνωση καθώς και η αφαίρεση τους γίνεται με υστεροσκόπηση.

Τα ενδοσυνδεσμικά ινομυώματα είναι πιο σπάνια βρίσκονται μέσα στους συνδέσμους της μήτρας (στρογγυλούς, πλατείς, ιερομητρικούς).

Πως αντιμετωπίζονται τα ινομυώματα;

Η αντιμετώπιση των ινομυωμάτων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας το μέγεθος και την τοποθεσία τους καθώς και εάν μια γυναίκα έχει τεκνοποιήσει ή όχι.

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την απλή παρακολούθηση με υπερήχους και την φαρμακευτική αγωγή με ενέσιμα ορμονικά σκευάσματα τα οποία προκαλούν τεχνητή εμμηνόπαυση οπότε η γυναίκα σταματάει να παράγει οιστρογόνα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ανοιχτή επέμβαση, την λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική. Επίσης στην περίπτωση των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων ο τρόπος αφαίρεσης τους είναι με επεμβατική υστεροσκόπηση.

Με αυτή την μέθοδο εισάγουμε ένα ειδικό εργαλείο με κάμερα μέσω του τραχήλου της μήτρας εντοπίζουμε ακριβώς την θέση που βρίσκεται το ινομύωμα και το αφαιρούμε.

Παρακολουθείστε παρακάτω 2 video απο δικά μας χειρουργεία αφαίρεσης ινομυωμάτων: το ένα λαπαροσκοπική αφαίρεση υπορογόνιου ινομυώματος και το άλλο υστεροσκοπική αφαίρεση υποβλεννογόνιου ινομυώματος.

Πότε πρέπει να αφαιρείται ένα ινομύωμα;

1) Όταν είναι αρκετά μεγάλο (άνω των 4 εκατοστών) και προκαλεί πιεστικά φαινόμενα ή αιμορραγίες.
2) Όταν μεγαλώνει με ταχύ ρυθμό.
3) Όταν επηρεάζει την γονιμότητα της γυναίκας

Υπάρχει περίπτωση να ξαναεμφανιστούν ινομυώματα μετά την αφαίρεση τους;

Ναι. Είναι δυνατόν μία γυναίκα να παρουσιάσει πάλι ινομυώματα μετά την αφαίρεση τους για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση τους συνυπολογίζοντας την ηλικία της γυναίκας εάν έχει ήδη αποκτήσει παιδιά η προσπαθεί για παιδί και το μέγεθος τους.

Start typing and press Enter to search